Recherche

W = Sainduak – les Saints

W 02 - Sainduekin

Que le Christ nous réunisse dans la véritable Patrie
 
1 - Sainduekin otoitz eta lan
Dugun egin bizi huntan.
Zeruraino gaiten denak joan,
Zerukoek, esku eman !
 
Egiazko denen Herrian
Kristok denak han bil gaitzan,
Gu lurrean, zuek zeruan,
Oraitik bat gaiten izan. (2)
 
2 - Apostolu eta Martirak,
Baginitu zuen karrak :
Fedearen goiko dirdirak
Argi ditzan herritarrak.
 
3 - Apezpiku, apez sainduak
Ardientzat higatuak,
Zuen baitan bizi zen suak
Pitz ditzala epelduak.
 
4 - Zeruleak eta Birjinak
Bihotz osoz Jaunarenak,
Zuek izan garbitasunak
Gaitzala gu salba denak.
 
5 - Kristau kartsu eta zuzenak,
Ait-et-ama fededunak,
Lur berean orai daudenak
Atxik zuek bezein onak.
 
6 - Jainkoaren Ama maitea,
Gu ganat, otoi, beha.
Argi zazu gure bidea
Eman Kristoz gozatzea.
 

W 13 - Mixel saindu handia

St Michel Garicoitz, priez pour nous
 
Mixel saindu handia, zuri oihuz gaude :
Eman zaite zeruan herritarren alde,
Eman zaite zeruan eskualdunen alde.
 
1 - Gure bihotza egun da bozkariatu,
Mundu guzian ere berria hedatu :
Oztibarre xokotik haur bat da agertu,
Apaldanik Jainkoak gora du altxatu.
 
2 - Sainduen egoitzatik jar zaite begira,
Eskualdunen artean, epelak baitira,
Jauts ez dadin fedea sobera behera,
Bihotzetan pitz-azu lehengo gar bera.

W 03 - Fededunen deiak (Jondoni Martine)

Saint Martin, priez pour nous !
 
Gu fedean atxik  erne,
Zuk  Jondoni Martine :
Biriatun, elgar lagun,
gauden beti fededun.
 
Aheztarrak
Aiziritzen
Altzürükün
Ezpeiztarrak
Lakartarrak
Landibarren
Larresoron
Lasa huntan
Lekunberrin
Mendiarrak
Miarriztarrak
Saratarrak
Zalgiztarrak
Arrosatarrak
Donamartirin
Gerezietan
Ortxankotarrak
 
1 - Fededunen deiak entzun,
oi Jondoni Martine !
Gu nork izi, gutartean,
sutan jartzen bazine.
 
2 - Fedeari jazartzen da
gaurko mende berria.
Zain bihotzak, zain etxeak
eta Eskual-Herria.
 
3 - Errumesa bezti duzun
Saindu bihotz zabala,
Gaur erakuts behartsuen
maitatzen zuk bezala.
 
4 - Herri huntan elgar maitez
guziak bat gaudela :
Dugun izan, ilunberi
nausitzeko ahala.
 
5 - Ezagutu baititutzu
armadan gal-bideak,
Azkar atxik sinestean
urrun diren gazteak.
 
6 - Bazter zatzu gure ganik
gezur-erakaspenak ;
Bazter gerlak, zorigaitzak
eta eritasunak.
 
7 - Apezpiku eta fraide
zeruetan baitzaude,
Apezeri eman argi,
munduari pitz fede.

W 16 - Jondoni Joanes Batista

Jean-Baptiste le précurseur
 
Jondoni Joanes Batista,
Kristori buruz dei mundua.
Gezurrak oro ken eta
Pitz bihotzetan zure sua.
 
1 - Ekartzen dauku zure egunak
Urte guziez bozkario.
Bazter orotan lurrari suak
Zeru alderat doazkio.
Ilunbetako gezurrak oro
Ditzagun izan guk hastio.
 
2 - Basa -mortutik entzun dautzute
Mintzoa eta larderia ;
Fededuneri piztu zaiote
Zure Kristoren egarria.
Duela beti Jaun Zerukoak
Gu-baitan ongi etorria.
 
3 - Aberastasun gurikeriek
Ez gaitzatela nehoiz ito.
Makur bidean lo gaudenetan
Iratzartzerat otoi ! zato !
Jaidura tzarrer nausituz goazen,
Handi dadien gutan Kristo.
 
4 - Atxiki duzu burua gora,
Jaun bakarraren zerbitzari.
Zuk Herodesi erran diozu
Nahi ez zuen solas hori.
Handi-mandien beldurrik gabe,
Gauden josiak egiari.
 
5 - Atsegin eta diru sukarrak
Dena leizerat baiterama,
Zure suaren gar-dirdiretan
Kristoren buruz gaiten berma.
Zu ararteko, etor dadila
Argi-semeen erresuma !

W 04 - Hil zare barkatzean

St Étienne est mort en pardonnant
 
Hil zare barkatzean, Jondoni Estebe,
Bakea bihotzean eta beldur gabe :
Jesus baino munduan ez baita deus hobe.
 
1 - Jesu Kristoren Izpirituak
hoinbertze zaitu zu bete,
Nun fedegabek zuk erran hitza
ezin garraitu baitute.
Ai ! Zuk bezala bihotz guziaz
baginu Jauna guk maite ! (ber)
 
2 - Beldurrik gabe deneri gogor,
mintzo baitzinen goraki,
Zerurat beha tanpez diozu,
begitartea iduzki :
“ Hara zerua zabalik, eta
Jesus han xutik egoki ! “ (ber)
 
3 - Herra gorrian denak orduan
zuri jazarriz dabilzka :
Garrasiaka joaten zaituzte
eta xehatzen harrika.
Zuk zeru alde : “Oi Jesus Jauna,
Hiltzaileeri, zuk barka ! “ (ber)
 
4 - Jesus Jaunari lehen lehena
zuk eman duzu odola.
Nork erran ote nolakoa den
zeruan zure ahala ?
Herrian eta herritik kanpo
zu laguntzaile goazila ! (ber)

W 17 - Iñaki

Hymne à St Ignace de Loyola
 
Iñaki, Jainkoak igorria
Lurrean izaitera
Jesusen gudarien burua,
Biltzarrak hartu zaitu
Begirale saindutzat.
Zu zira nausi lehen
Hoberena guretzat.
Iñaki, otoi, entzun gaitzazu
Eta beira gaitzazu.
 
Bai, denek, Euskaldunek,
Hari gure bihotzak.
Harena da herria,
Ibai, oihan, mendi gora.
Zerutikan, Saindu ona,
Atxik bat Zazpiak.
Atxik azu Jaungoikoa
Eta Lege lehengoa.
 
Etsaien garraitzeko
Zuk mana Euskalduna.
Guduan sarturik,
Ezpata eskuan,
Euskaldunen alde,
Etsaia kendurik,
Zeruko indarraz,
Zuk begiraturik,
Euskal-Herria
Dohatsu izanen da,
Zuk, Iñaki zaindua.
 
 

W 05 - Gu bat egin (San Benoat)

Cantique à St Benoît
 
Gu bat egin Kristo baitan
Bai lan eta otoitzean :
Zuk, San Benoat, indar eman
Sinestean xut gabiltzan. (2)
 
1 - Jaunari zinen gaztetik eman,
Harentzat denak utzirik ;
Hil arte zira errotik izan
Jainkoarena bakarrik.
 
2 - Egoiki zinen zerurat deika
Salbatu nahiz mundua,
Denetan zadin sar eta finka
Aitaren nahi saindua.
 
3 - Zu ganat ziren kartsuki biltzen
Gazteak elgarrekilan,
Zu argitzaile saindutu ziten
Eginez otoitz eta lan.
 
4 - Herrian orai pitz dakigula
Sinestedunen bakea,
Kristori beha dezagun bila
Zorionaren betea.
 
5 - Europan sortu herrien aita,
San Benoat kantuz gaur aipa ;
Guziek molda, bat egin eta,
Elgarren maitez Europa.
 

W 18 - Jondoni Petri Apostolua

Prière à St Pierre
 
Jondoni Petri Apostolua,
Herriko patroin saindua :
Etxetan fede
Pitz mendez mende :
Zain zazu gure mundua.
 
1 - Jaunari zaio Jondoni Petri
Deitu orduko etorri,
Eta Elizan azpiko harri
Petri du Jaunak ezarri.
 
2 - Jesusekin da joan berehala,
Salbatzailea han zela.
Harekin joan da gizonen bila,
Lehen arraintzan bezala.
 
3 - Tabor mendian, zer zoriona :
Lorian baitzen han Jauna !
Hil-aintzin gauan, zer bihotzmina :
Hor Jaunak egin auhena.
 
4 - Jesusi baitzen gordez jarraiki,
Ukatua du itsuski.
Hura ikusiz beha egoiki,
Izan du Petrik urriki.
 
5 - Petriri Jaunak : “ Maite nauk ote ” ?
“ Bai, maite zaitut nik maite ”.
Jaunak orduan : “ Izan sineste :
Ardiak zain-zkik, hil arte ”.
 
6 - Guziak nolaz bil Erresuman
Zer sua zaukan ariman !
Jaunak bezala eman du eman
Bere odola Erroman.
 
7 - Jondoni Petrik sustaraz beza
Girixtinoen bihotza
Guziak ote norat dabiltza ?
Azkar dohala Eliza !
 

W 06 - Jondoni Laurendi

Prière à St Laurent
 
(Kanboarren)* patroin handi,                  * edo :    Arbonarren...
Jondoni Laurendi !                                                  Izpurarren...
Gure zaintzetik ez geldi,                                        Mehaindarren...
Gure deiak adi,                                                         Larzabaldarren...
Jondoni Laurendi                                                     Arberaztarren...                  
                                                                                     Suhuskundarren...
1 -  Gure herria zure da, Jondoni Laurendi :
Fededun jende guzia zerurat hel bedi :
Behar-ordu guzietan gure deiak adi.
 
2 - Erromako Elizaren diakre saindua,
Guzien gatik ez duzu Jauna ukatua.
Hura maitez, bozik duzu oinkatu mundua.
 
3 - Orduko Aita-Saindua hiltzerat joan zuten,
Eta zu, meza laguna beti baitzintuen,
Har zaitzan azken Mezako zinuen otoizten.
 
4 - Elizak zauzkan guziak ditutzu emanak.
Errumes eta beharrak bilduz gero denak,
“ Huna, huna - erran duzu - gure ontasunak ”.
 
5 - Jaunaren herraz orduan surat aurtikia,
Ez duzu halere galdu betiko irria :
“ Alderdi bat errea dut, itzul errakia ”.
 
6 - Bihotzean ezar guri zure sinestea :
Beti Aita Sainduaren erraneri beha,
Ez dezagun sekulan utz zeruko bidea.
 
7 - Bertzeri emaiten dena Jaunari emana.
Dirugoseak bihotza ez dugula jana.
Gure ontasun maitena izan bedi : Jauna.
 
8 - Zerbeit kurutze bazaiku bidean gertatzen,
Zu bezala beldur gabe Jaunari so goazen.
Ai ! Zure irria balitz gutan ere jauzten...
 
9 - Munduko itzaletarik zerurat heltzean,
Laurendik zuen kantua dugun denek eman :
“ Eskerrak Zuri, Jainkoa, menderen mendetan ” !
 

W 19 - Ohore san Joseperi

Louons Joseph, l'époux de Marie
 
Ohore san Joseperi,
Patroin boteretsuari.
 
1 - Josep, zare Jesusen aita lekukoa
Bai eta Mariaren espos hautatua.
 
2 - Zeruan gora zare, oi saindu handia,
Eliza guziaren patroin berezia.
 
3 - Zure garbitasuna gizonek balute,
Bertutetan maitena preza lezateke.
 
4 - Zure umiltasuna zoin miragarria.
Zure ixiltasuna zoin laudagarria.
 
5 - Zure urratser beti gare jarraikiko ;
Ongia zoin den ezti dugu frogatuko.
 
6 - Guziz gaitzazu lagun azken orenean ;
Etsaiak zaitzu urrun gu-ganik orduan.

W 08 - Jondoni Bixintxo

Prière à St Vincent, martyr
 
Jondoni Bixintxo,
Gure Patroin handia,
Beira gure Herria.
Deneri eman fede,
Joan gaiten zeru alde,
Jondoni Bixintxo.
 
1 - Denen Jainko den Jesusi
Hiltzeraino zaio josi.
Bere hiltzaileri nausi,
Zerua du ihardetsi.
 
2 - Eman du bere odola
Aitortuz fededun zela.
Guziak, hura bezala,
Fededun ager ditela.
 
3 - Haren gaitzeko fedeak
Argitu ditu jendeak.
Eskualdunen sinesteak
Xutik dauzkala etxeak.
 
4 - Dena zauri, etsaieri
Egiten zioten irri :
“ Sofritzea, zer da hori,
So eginez zeruari ” ?
 
5 - Jainkoari josiz geroz,
Nor daite beldur ala hotz ?
Sofritzeko amodioz
Nork ez luke aski bihotz ?
 
6 - Gure Jondoni Bixintxo,
Egon eskualduneri so.
Lur, mendi ala itsaso,
Orotan gabiltzan oso.
 
7 - Beharko dugunean hil,
Debrua gu-ganik ohil.
Jujamenduan ez ixil,
Denak gaiten zu-ganat bil.
 

W 20 - San Josepe lagun

Que St Joseph nous aide à aimer le Seigneur
 
San Josepe lagun, oi Jesus,
Bihotzez maita zaitzagun
Eta hil ondoan, zeruetan ikus.
 
1 - San Josepen etxean zoin zitaken gozo :
Jainkoari noiz nahi baitzitzaion mintzo.
Oi guk ere so egin ahal baginezo !
 
2 - Jaungoikoaren hautuz Josep izan baita
Begiratu, goxatu, hazi duen aita.
Harek bezenbat Jesus nork dezake maita ?
 
3 - Noiz zaiku amodioz sutuko bihotza ?
Noiz dugu adituko San Josepen boza ?
Zatozte, Jesus dugun elgarrekin goza.
 

W 09 - San Frantses Jatsukoa

St François Xavier, priez pour nous !
 
San Frantses Jatsukoa,
Otoitz egizu guretzat.
San Frantses Jatsukoa,
Otoitz egizu guretzat.
 
1 - San Frantses, eskualdun semea,
Eskual herriko lorea,
Utzi duzulakotz mundua,
Jaunak benedikatua.
 
2 - Amodioz Jainkoarentzat
Utzi ditutzu bertzentzat
Mundu huntako atseginak,
Zuretzat hautatu penak.
 

W 21 - Euskal herriko saindu ixilak

Chantons les humbles saints de chez nous
 
Euskal Herriko saindu ixilak
Gorarik aipa ditzagun,
Aipa zeruan ditugun hilak,
Harat hel gaiten, hek lagun. (bis)
 
1 - Osteka zeruratu herritar sainduak
Izan ditela egun denez aipatuak,
Zerurat hel-araziz zorion-kantuak.
 
2 - Ama ezti maiteak, orroit zuen haurrez :
Zerurako bidean laguntza beharrez
Zueri oihuz daude zerurat nigarrez.
 
3 - Aita zintzoak, entzun semeen galdea :
Azkar dagola beti herrian fedea,
Zuen gana dadien Euskaldun jendea.
 
4 - Anai-arrebak eta lehengo lagunak,
Ez ahantz mundu huntan guduka daudenak,
Batera gaitzan noizbat hango zorionak.
 
5 - Begira gain hartarik, erretor sainduak,
Nehoiz ez ditzan, otoi, zuek Kristotuak
Irakaspen maltzurrez irets ifernuak.
 
6 - Denez gabetu seror, misionest, fraideak,
Beude zuek bezala geroko gazteak
Kristoren amodioz eta suz beteak.
 
7 - Nihor ohartu gabe saindutu guziak,
Noiz ditu argituko zaudezten Argiak
Atsegin eta diruz itsutu begiak.
 
 

W 10 - Oi san Frantses Jatsukoa

St François Xavier, montre-nous comment aimer le Père
 
Oi San Frantses Jatsukoa,
Zuk bezala dugun maita
Gure Aita zerukoa,
Zuk bezala dugun maita
Jaun Goikoa.
 
1 - Eskual seme, gazte odol bero,
Nola zinen kanbiatu gero !
Jesusentzat utzi tutzu oro,
Amodioz zinelakotz erho.
 
2 - Joan zira herria utzirik,
Elizaren deia aditurik,
Bihotzean duzula bakarrik
Nola salba arimak galtzetik.
 
3 - Zonbat mila ditutzu salbatu ?
Berri Ona nola zuk hedatu !
Zure karra baituzu frogatu,
Hoin gazterik Jaunak zaitu hartu.
 
4 - Itsas gizon itsas gizonekin,
Arraintzari arraintzariekin,
Oi ! Zer lanak ditutzun egin !
Zerukotzat hor zintuen mozkin.
 
5 - Oi San Frantses begira gazteak,
Ez ditzala lotsa bizitzeak,
Mundu hits hau argituz fedeak
Xora ditzan zerurat heltzeak !
 
6 - Erientzat, oi ! zer bihotz ona,
Zer indarra agertu duzuna !
Orai ere beha heien gana,
Emozute zuri galdegina.
 
7 - Eskualdunak mundu zabalean
Zonbat dira Etxea gogoan ! ...
Zuk bildurik, artalde berean,
Gaiten kausi zurekin zeruan !
 
 

W 22 - Gauden Jainkoa baitan

Unis à tous les saints, rendons grâce à Dieu
 
Gauden Jainkoa baitan, bozkarioz kantuz,
Diren saindu guziak bihotzez aipatuz
Eta heiekin betan eskerrak bihurtuz.
 
1 - Zerutiar guziak ahuspez kantari...
Andredena Maria, emozu Aitari
Guretzat hil Jesusen bihotz saindu hori.
 
2 - Jesus Jaunak hautatu lehen Hamabiak,
Eskain zuek argitu fededun herriak,
Eskain arimak eta zeru-lur guziak.
 
3 - Denen gatik aitortuz Jesus Jainko dela,
Martirek amodioz ixuri odola
Jainkoari goreska igan dakiola.
 
4 - lzarrak bezein nasai zeruan zauztenak,
Jainkoari uhainka zohazkote denak
Bihotzez eskaintzeko zuen goresmenak.
 
5 - Zeruratuko gare gu ere hil-eta,
Kanta zeru-lurretan, betiere kanta :
Gora Jainko-Semea. Gora Jainko Aita.
 

W 11 - Herriz-herri

François-Xavier, donne-nous ton zèle
 
Gutan Xabier Saindua,
eman zure sua ;
Izan dadin mundua
Kristok salbatua.
 
1 - Herriz Herri ditzala
aintzinaraz Jaunak
Goiko Berri Onaren
hedatzailen oinak.
 
2 - Jainkoaren mintzoa
nolaz jendek adi,
Predikari kartsurik
ager ez baladi ?
 
3 - Bi besoak zabalik
gauaz otoitzean,
Deika zagon Jaunari
denak salba zitzan.
 
4 - Uzta zoin den handia,
zoin langile guti !
Eskual lurrak sainduak
eman bitza beti !
 

W 23 - San Bladiren beila

St Blaise, évêque et martyr
 
Otsartiko patroin, Bladi handia,
Sainduetan guziz maitagarria
Zuri oihuz dago, laboraria,
Zerutik zitzaio, otoi, balia.
 
1 - Armeniar seme zen Bladi sortu,
Jite oneko haur goizik agertu.
Handitzearekin ez zen makurtu ;
Saindutzeko zuen bidea hartu.
 
2 - Sebasten ez zagon apezpikurik.
Nor zuketen Bladi baino hoberik
Etzioten beraz eman bakerik
Bera jarri arte kargaz onturik.
 
3 - Apezpiku handi oraino gazte
Bainan ohoreak Bladik ez maite
Kurutzea hobe ... mendian duke ;
Borturat igan zen eta han gorde.
 
4 - Jauregitzat orai, harpe ilun bat
Bladi abian da Jainkoa ganat.
Etsaia haratu zen ihizirat,
Saindua ereman presundegirat.
 
5 - Jainkoaren gizon bere bizian ;
Jainkoaren gizon azken auzian.
San Bladi martir zen heriotzean
Jainkoak bere du zorionean.
 
 

W 12 - Ibar-Garakotxeko Mixel

St Michel Garikoitz, obtiens-nous une foi plus vive
 
Ibar Garakotxeko Mixel,
Gure Saindua,
Ezar denen pizteko
Gutan indar eta kar.
Ibar-Garakotxeko Mixel,
Argi mundua.
 
1 - Jainko Jaunaren graziak badu bere betiko indarra :
Pitz-azu beraz euskal-etxetan Garakotxean zen karra,
Beti geihago baitute gaztek sinestearen beharra.
 
2 - Euskal-Herriko gazte gehienak etxetik urrun doatzi.
Amek deneri behar lukete zure karra pitz-arazi :
Zuk bezalako fedearekin nor gal munduan ? nor izi ?
 
3 - Herritik urrun joanen beharrak zuk badakizu zoin diren...
Ameriketan euskal-semeak apezik gabe baitzauden,
Itsasoz harat zuhau joatea galdegin omen zinuen.
 
4 - Mundu guziko euskal-semeak denak fededun daudela.
Eman heieri zure indarra, zure sineste zabala :
Heien argiak Jainkoa-ganat mundua susta dezala.
 
5 - Garakotxeko Mixelen sua orai zoin urrun dabilan !
Afrikan, Xinan, Ameriketan, ezin geldituz sekulan,
Betharram-eko zure apezek dabilate lan eta lan.
 
6 - Gure gaztentzat geroa zoin beltz eta zerua zoin goibel !
Euskal-lurreko seme zarela ez ahantz, otoi, zuk, Mixel :
Lagun gaitzazu, argi gaitzazu zerurat gaiten denak hel.